JU93_
JU93_2
JU93_3
JU93_4
JU93_5
JU93_6
JU93_7
JU93_8
JU93_9
JU93_10
JU93_11

God bubil som passar både for drevne campingfolk, og for dei som berre ønskjer å prøve ut campinglivet. Denne bilen er stor nok til å gje greit med plass, men samtidig ikkje så stor at den blir unødig vanskeleg å køyre. Bilen har 6 registrerte sitteplassar, og god nyttelast som gjer til at du får med deg alt du treng til turen. Totalvekt er 3400 kg som gjer til at du kan køyre den på vanleg bilførarkort.

Pris er kroner 1250,- inkl. moms for døgnet, kroner 2,- per kilometer kjem i tillegg. Ferjer, bompasseringar osv. kjem også i tillegg. Gass er inkludert i leige. Depositum er kroner 2000,-.

Leigetakar må vere fylt 18 og ha førarkort for bil.

Sjå meir som dette
Sjekk tilgjengelegheit! Vel tid og stad.

Elnagh Marlin 59 (6-setar)

1 250,00 kr/dag