Pusseskuff

Fin til å planere og jamne lausmassar. Hydraulisk tilt på skuffa gjer til at ein kan forme og legge massane fint til.

Sjå meir som dette
Sjekk tilgjengelegheit! Vel tid og stad.

Hydraulisk pusseskuff

100,00 kr/dag