Hitachi ZX19-5

Sterk og smidig minigravar perfekt til gravearbeid der ein må ta omsyn til plass og underlaget. Har du eit prosjekt heime du har lyst å prøve deg på? Denne maskina er svært lettkøyrd og du kan køyre den utan noko form for kompetansebevis eller liknande. Kanskje har du ein liten maskinførar i deg?

Modell; Hitachi ZX19-5

Eigenvekt maskin: 1950 kg

Breidde: 980mm til 1280mm

Høgde: 2380mm

Sjå meir som dette
Sjekk tilgjengelegheit! Vel tid og stad.

Minigravar 2 tonn

1 250,00 kr/dag

Legg til tilbehør

Levering

Levering og henting

Pusseskuff

Hydraulisk pusseskuff

Grøfteskuff

Grøfteskuff