Vinterlagring

Vinterlagringsplass for bil, bubil, campingvogn, båt osv. Det er sjølvsagt også høve til å lagre andre ting enn køyretøy.

Forleng levetida til køyretøyet ditt og auk salsverdien ved å lagre det innandørs hjå oss.

Pris er eit reservasjonsbeløp. Når du bookar plass vil du bli kontakta på e-post eller telefon der du får spørsmål om kva objekt det gjeld. Totalpris blir rekna ut frå antal kvadratmeter plass du treng. Pris per kvadratmeter er 375,- inkludert moms, og tal kvadratmeter blir runda opp til næraste heile tal. Reservasjonsbeløpet blir trukke i frå totalsummen. Du leiger plassen frå og med datoen du bestiller og eit år fram i tid. Det er høve for å hente og levere køyretøyet gjennom leigeperioden, men om du ønskjer dette må det opplysast om ved levering.

Du kan også bestille ved å ringe 955 59 649.

Heilårs garasjeplass

1 000,00 kr
Tal
Total pris

1 000,00 kr